Testimonial 13 Tony Mulyadi

Testimoni ini ditulis tgl. 09 Desember 2010 oleh Pak Tony Mulyadi, peserta pelatihan Circulation of “Qi” for Health®, Angkatan P99 (tgl. 27 Nop – 09 Des 2010) di Aston Tropicana Hotel, Jl. Cihampelas, Bandung. …………………………….…..Budiman.